Lịch thăm khám

Mời các bạn cùng theo dõi lịch thăm khám trong tháng 02/2019 như sau:

Tỉnh thành Địa chỉ Số điện thoại
Hà Nội 335 Cầu Giấy, Hà Nội  
Ninh Bình 35 Nguyễn Du, thành phố Ninh Bình 0986.989.626
Hà Nội 335 Cầu Giấy, Hà Nội  
Ninh Bình 35 Nguyễn Du, thành phố Ninh Bình 0986.989.626
Hà Nội 335 Cầu Giấy, Hà Nội  
Ninh Bình 35 Nguyễn Du, thành phố Ninh Bình 0986.989.626
Hà Nội 335 Cầu Giấy, Hà Nội  
Ninh Bình 35 Nguyễn Du, thành phố Ninh Bình 0986.989.626